Doporučení vlastníkům nemovitosti: sledování změn v katastru

Postováno 18. 12. 2017 / Přečtete za: 2 min.

Jste-li osoba, která má v katastru nemovitostí zapsáno věcné právo k nemovitosti, tedy pokud jste vlastník, oprávněný z věcného břemene či zástavní věřitel, vřele vám doporučuji zřídit si u katastru nemovitostí službu Sledování změn.

Tato služba vás automaticky informuje v případě, že dojde u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí: pošle vám zprávu do datové schránky, elektronickou poštou nebo SMS. Změnou v katastru zde se rozumí zaplombování, provedení vkladu nebo záznamu a zápis poznámky. Díky této službě se včas dozvíte, že vás například cizí osoba s nepoctivými úmysly chce připravit o nemovitost.

Do 20 sledovaných nemovitostí činí úplata za službu 200 Kč a platí se pouze při zřízení služby. Pokud nebudete vlastnit více než 20 nemovitostí, nebudete už nikdynic dalšího platit, při počtu nad 20 položek cena stoupá spolu s počtem nemovitostí. Vlastník 21 a více nemovitostí zaplatí ročně 10 Kč za každou nemovitost.

Máte-li datovou schránku, můžete si službu zřídit online, jinak lze službu zřídit osobně na kterémkoliv katastrálním úřadě nebo na základě žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem.

Od 1. 1. 2014 podle § 4 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat“.

Pokud by vás někdo chtěl např. na základě ztraceného občanského průkazu připravit o nemovitost a vy budete mít zřízenou službu sledování změn v katastru (za doživotní částku pouhých 200 Kč), prokážete tím v soudním řízení rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností.

Zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí proto doporučuji všem vlastníkům nemovitostí.

sidebar

Mgr. Jana Grohmannová

advokátka, fanynka parašutismu a mistryně v karate

Jsem ostřílená advokátka s dlouholetou praxí. Zaměřuji se zejména na obchodní a smluvní právo a v této souvislosti také na právo korporátní.

Více o mně

Vyfiltrujte si, co vás zajímá