Jak pracuji

Postováno 3. 12. 2017 / Přečtete za: 2 min.

Cesta vaším právním problémem

Právní služby poskytuji jako advokátka na základě smlouvy o právní pomoci nebo na základě ústní dohody, a to za odměnu. Právní službou se rozumějí zejména právní porady (konzultace), sepisování listin, zastupování v řízení před soudy, obhajoba v trestních věcech.

Odměna

Hodinová sazba za každou započatou hodinu činí 1 800 Kč. V případě poskytování právní služby o víkendech, státních svátcích nebo po 19. hodině činí hodinová sazba za každou započatou hodinu 2 300 Kč. Telefonní hovory jsou účtovány dle jejich skutečné délky s připočtením 10 minut. Minimální účtovaná částka je částka za 10 minut hovoru.

Cenu právních služeb vám sdělím vždy předem. Pro vaši představu jsem obvyklé ceny některých jednorázových právních služeb uvedla v ceníku.

Za co se neplatí

 • pokud si budete chtít domluvit termín osobní nebo telefonické konzultace
 • pokud potřebujete zjistit, zda se zabývám určitou právní oblastí či zda bych se mohla zabývat vaším případem

Právní porada ‒ co vás čeká, když se poprvé setkáme

Při právní poradě si ráda vyslechnu vaše problémy, požadavky či přání a seznámím se s vaší situací. Společně si ujasníme cíl, kterého chcete dosáhnout.

Právní porada (právní konzultace), ať už osobní nebo telefonická, je placená.

Abychom plně využili čas, budu ráda, když mi pošlete podklady předem. Případná příprava na konzultaci je zahrnuta v ceně konzultace. Pokud vám můj přístup nebude vyhovovat nebo si vzájemně nesedneme, pak schůzku po 15 minutách ukončíme a já vám nebudu nic účtovat.

Na základě naší porady navrhnu postupy k dosažení stanoveného cíle a odhadnu prostředky, které budou k jeho dosažení potřeba. Vypracuji individuální cenovou nabídku a navrhnu postup další spolupráce.

Právní porada obvykle nepřesáhne 1 hodinu a krátké telefonické právní porady obvykle trvají cca 10–15 minut.

Co můžete očekávat

 • nebudu plýtvat vaším časem
 • budu se snažit najít nejefektivnější způsob, jak dosáhnout společného cíle
 • vámi poskytnuté informace považuji za důvěrné a budu o nich zachovávat mlčenlivost
 • budu vyvíjet činnost ve váš prospěch
 • respektuji vaše připomínky
 • respektuji etický kodex advokáta

Co já očekávám od klienta

 • v případě potřeby podepíše plnou moc a smlouvu o právní pomoci
 • bude poskytovat součinnost, brát telefony, popř. odpovídat na e-maily
 • bude hradit faktury v termínu
sidebar

Mgr. Jana Grohmannová

advokátka, fanynka parašutismu a mistryně v karate

Jsem ostřílená advokátka s dlouholetou praxí. Zaměřuji se zejména na obchodní a smluvní právo a v této souvislosti také na právo korporátní.

Více o mně

Vyfiltrujte si, co vás zajímá