Aby pro vás cesta právním světem nebyla skokem do neznáma

Mgr. Jana Grohmannová

advokátka, fanynka parašutismu a mistryně v karate

Více o mně

Služby

Jen ten, kdo má ve věcech pořádek, zažije klidný, spravedlivý spánek.
Proto Vám pomůžu v právních záležitostech kolem správy společností.
Poradím Vám během odborné konzultace, obstarám za Vás převod nemovitosti a ušetřím Vám vrásky na čele v bezpočtu dalších situací.

Být mým klientem znamená být mým dlouhodobým partnerem. Je to úzký vztah, o který pečuji.
Vkládáte do mě naděje, svěřujete mi citlivé a důležité informace. Vážím si Vaší důvěry.
Víte co? Pojďme se sejít a Váš problém probrat!

O mně

Jsem ostřílená advokátka s dlouholetou praxí. Zaměřuji se zejména na obchodní a smluvní právo a v této souvislosti také na právo korporátní.

Mám rozsáhlé zkušenosti s jednáním se správními úřady, se soudním řízením a vyjednáváním při uzavírání obchodních smluv. Trpělivost, koncentraci a zaměření na cíl jsem získala i díky zájmu o karate a parašutismus. Při skocích v tandemu se spoléháte na svého parťáka. Vy se můžete spolehnout na mou pomoc a podporu v právních otázkách.

můj linkedin profil
aboutme

Odměna

Smluvní hodinová odměna
Odměnu za právní služby obvykle sjednávám v smluvní  hodinové sazbě, která se pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč až 2 500 Kč za každou započatou hodinu, dle složitosti případu a jeho časové náročnosti. Nejsem plátce DPH. Předpokládaný časový rozsah Vám sdělím před poskytnutím služby.

Další možnosti odměny
Vedle hodinové odměny je možné dohodnout také odměnu podílovou. Tato odměna může být stanovena procentem z hodnoty věci nebo z přiznaného nároku. Dále můžeme sjednat na základě konkrétních úkonů odměnu úkonovou nebo odměnu paušální.

S ohledem na odměnu za právní služby je důležité zmínit, že nezahrnuje hotové výdaje zejména soudní a správní poplatky, ani odměnu notáře, soudního znalce.

V případě, že není mezi klientem a advokátem dohodnuta konkrétní odměna, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Odměna

Smluvní hodinová odměna
Odměnu za právní služby obvykle sjednávám v smluvní  hodinové sazbě, která se pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč až 2 500 Kč za každou započatou hodinu, dle složitosti případu a jeho časové náročnosti. Nejsem plátce DPH. Předpokládaný časový rozsah Vám sdělím před poskytnutím služby.

Další možnosti odměny
Vedle hodinové odměny je možné dohodnout také odměnu podílovou. Tato odměna může být stanovena procentem z hodnoty věci nebo z přiznaného nároku. Dále můžeme sjednat na základě konkrétních úkonů odměnu úkonovou nebo odměnu paušální.

S ohledem na odměnu za právní služby je důležité zmínit, že nezahrnuje hotové výdaje zejména soudní a správní poplatky, ani odměnu notáře, soudního znalce.

V případě, že není mezi klientem a advokátem dohodnuta konkrétní odměna, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.